Používatelia systému Windows XP, ktorí potrebujú trochu pomoci pri prezeraní častí obrazovky, môžu používať funkciu Microsoft Magnifier, pečenú v prístupnosti:

Lupa je obslužný program displeja, vďaka ktorému je obrazovka počítača čitateľnejšia pre ľudí, ktorí majú slabé videnie. Lupa poskytuje minimálnu úroveň funkčnosti pre ľudí, ktorí majú slabé zrakové postihnutie.

Toto samozrejme nemá slúžiť ako náhrada za chronické vizuálne problémy, ale je to príjemná dočasná zarážka.

Microsoft Lupa [Výuky o zjednodušení ovládania pre Windows XP]

Odporúčame Redakcia Choice