odpovede autohotkey

Redakcia Choice

Zakázať pravé tlačidlo myši?

Premenovanie súborov Mimic Vista v XP